De MIR-Methode is een zelhelingsmethode en bedoeld voor mensen die emotinele en lichamelijke klachten zelf willen behandelen. MIR staat voor Mentale en Intuïtieve Reset en is is ontwikkeld door Mireille Mettes. Met de methode wordt het zelfhelende vermogen (weer) geactiveerd.

De 9 stappen van de MIR-Methode:

Stap 1 zuurgraad optimaliseren

Stap 2 Detox van alle toxische belasting

Stap 3 Vader en moeder loskoppelen

Stap 4 Meridianen zuiveren

Stap 5 Alle tekorten aanvullen

Stap 6 Hormoonstelsel in evenwicht brengen

Stap 7 Basisbehoeften aanvullen

Stap 8 Chakra's en aura optimaliseren

Stap 9 Missie verduidelijken

Al lijken de stappen ingewikkeld, toch is de MIR-Methode heel eenvoudig uit te voeren en zeer effectief. Het kost niet meer dan 2 minuten per dag, maar het moet wel minsten 4 weken worden volgehouden. Na de eerste paar weken zijn al verbeteringen te constateren.

Specifieke klachten

Als MIR-methode therapeut voor mens en dier kan ik voor specifieke klachten een speciaal op maat gemaakt stappenplan maken. Via spiertesten en het specificeren van de 9 algemene MIR-stappen, kan ik heel gedetailleerd uitzoeken bij welke stappen de grootste problemmen liggen. Van daaruit ga ik heel gericht tot behandeling over.

Behandeling

Graag geef ik in het kort aan, hoe je met de MIR-Methode behandeld kan worden. Je aait jezelf met ronddraaiende bewegingen over je hand. Elke stap moet minimaal 3x worden uitgesproken in combinatie met het aaien.

Meer info over de MIR-Methode

Totaalbehandeling 

Alle onderdelen van de MIR-Methode hangen nauw met elkaar samen. Het is daarom van belang om alle stappen te doorlopen en toe te passen. Wanneer men dat niet doet wordt de methode uit z'n verband gehaald en ontstaat er "scheefgroei", wel bijvoorbeelde het hormoonsysteem aanvullen maar niet de aanmaak van nieuwe hormonen (stap 5). Men is soms van mening dat ze al los zijn van hun vader en moederr en dat stap 3 daardoor niet nodig is. Omdat de andere stappen wel goed worden toegepast, stelt het lichaam zich daar op in en brengt die onderdelen in evenwicht. Maar omdat men toch nog vast zit aan de vader of moeder treedt dat onderdeel extra sterk op de voorgrond wat tot problemen kan leiden.

Extra stappen

Voor specifieke klachten kunnen extra stappen aan de MIR-Methode worden toegevoegd. Het is dan wel belangrijk om vooraf deze extra stap toe te voegen. Teveel extra stapen kunnen echter tot een te lange behandeling leiden. De MIR-Methode is bovendien erg compleet. Gezondheidsaspecten als immuunsysteem en waterhuishouding zijn er al in opgenomen. Bij twijfel over het toevoegen van een extra stap, kan er altijd contact met mij worden opgenomen.

Proces

Genezen is een proces waarbij klachten vaak eerst verergeren. Het lichaam zet een heleboel processen tegelijk in gang. Wanneer je het zwaar hebt of erg gevoelig bent, kan men overschakelen naar alleen stap 5 (tekorten aanvullen) en stap 7 (basisbehoeften aanvullen).

Met deze voorfase worden eerst de reserves van het lichaam aangevuld, voordat het echt aan het werk wordt gezet. Mocht het blijken dat het te zwaar is, dan neem ik graag de begeleiding over.

Heb je een vraag? Wil je iets overleggen? Neem dan gewoon contact met mij op.